OPINION

Extinction Rebellion Tasmania make no apologies for disrupting public life