NTFAW: Captains name their 2020 premiership favourites