Tour of Tasmania: BridgeLane duo carry on domination