UTAS Inveresk DA data shows average level of crashes