Launceston triathlete Jake Birtwhistle guides Australia to gold in Abu Dhabi