Ali Foot and Heidi Edmiston take out Noosa Triathlon categories