Launceston on show for 2018 Australian Tourism Awards