NTFA division 2, round 3 2018: Lilydale to awaken sleeping Scotch giant